ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

“Το βίντεο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ δημιουργήθηκε για
τις ανάγκες της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο πολύμορφης δράσης αναρχικών
Ζαϊμη 11 στις 14 Νοέμβρη 09. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την ανοικτή συνέλευση αναρχικών
για ενιαίο πολυμορφικό κίνημα”.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mnbnG2XK8OU[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VIIHGGuslcM[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Hi3PAggzomU[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iKatZOxYLQk[/youtube]

http://sinelevsipolymorfikoy.squat.gr