Αφιερωμένο στα “παιδιά” μας…

Αφιερωμένο στα “παιδιά” μας…  και για τα παιδιά μας

Για τα λάθη, τις παραλείψεις μας και όσα δεν καταφέραμε

Στους μεταγενέστερους  λοιπόν…

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NTj7GX3mSqs[/youtube]

Μπ. ΜΠΡΕΧΤ